THINGLINK - VEJLEDNING

Her følger en kort forklaring på, hvordan man kan arbejde med Thinglink. 

Det er ikke meningen, at man skal se på det hele. Man skal i stedet se på de ting, man synes, er mest spændende.

1) Man skal sikre sig, at det er det rigtige Thinglink, man ser på.

2) Man kan klikke på ikonet nederst i højre hjørne, så Thinglink vises i fullscreen. Det er lettere at arbejde med.

3) Man skal trykke på ikonerne på billedet for at få tekster og billeder frem.

4) Bemærk at man kan få læst teksten op ved at trykke på "Immersive reader" ikonet til højre for teksten (ikonet ligner en bog med en højtaler). Man kan se hele billedet ved at klikke på det.

Forklaring af ikoner:

De gule ikoner handler om lokale ting.

De grønne handler om besættelsen i hele Danmark.

Et billed-ikon betyder, at der er et billede og en tekst. 

Et bog-ikon betyder, at der er et billede og en tekst, men der er også er en fordybelsestekst, som man kan læse ved at klikke på linket i bunden af teksten. 

Et mikrofon-ikon betyder, at der også er en lydfil til billedet.

Denne forklaring kan I også se inde i Thinglink ved at klikke på det røde ikonet med udråbstegn (!).

HOLBÆK UNDER BESÆTTELSEN

ODSHERRED UNDER BESÆTTELSEN